videkfejlesztes szakmaisg es demokracia partja

TÁMOGATNÉK EGY JÓ KIS VIDÉKFEJLESZTÉST

Szakmaiság és Demokrácia Pártja és a vidékfejlesztés

Pártunk nem fogad el állami támogatásokat. Továbbá tagdíjat sem szedünk, hogy elkerüljük a közéletben szokásos élősködést. De ha valaki úgy érzi, hogy szeretné a politikai céljainkat pénzzel támogatni, akkor mi a következőt köszönjük meg:

Van egy vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezet, ami kis összegből is nagy eredményeket tud elérni, ez nem más, mint az Autonómia Alapítvány. Mikre képesek? Például: vannak olyan falvak, ahol sok nő nem tud elmenni dolgozni, mert nincs bölcsődei/óvodai ellátás, így a kisebb gyerekekkel 7 éves korukig otthon kell maradjanak. Az ilyen településeken segítenek egy összevont bölcsődei/óvodai szolgáltatás elindításával, hogy az otthon, munkanélküliként élő nők munkába állhassanak. 

NA VÉGRE, TÁMOGATOM!

  1. A legkevésbé hatékony segítségnyújtás a szimpla segélyezés: a kormány havonta meghatározott összeget utal át a szegényeknek. Ez a támogatás, a fejlesztés legkevésbé hatékony formája. Egyben ez a legdrágább lehetőség. A havi szintű segélyezés stabilizálja a szegénységet, mert alig hoz létre új munkahelyeket, nem ösztönzi az embereket a cselekvésre, nem javít az oktatás helyzetén. Ezzel bebetonozza az embereket a nyomorba.
  2. A támogatás második típusa, amikor a szegények nem részesülnek (érdemi) pénzbeli ellátásban, de tyúkot, takarmányt, teheneket és egyszeri vetőmagokat kapnak. Az ilyen segélyek sokkal hatékonyabbak, mert a tyúk évekig tojik, ami „megújuló” táplálék. A magok szintén hasznosak, de szüksége van a szegényeknek mezőgazdasági ismeretek oktatására is. (A tudás és kevés pénz, többet ér, mint több pénz tudás nélkül.) Hatása: nem minden hónapban kell segíteni, ilyen módon elég 2-3 havonta. Tehát legalább mezőgazdasági ismereteik és lehetőségeik lesznek, ez kiszabadíthatja őket a nyomorból, mert így legalább egy ágazatot kitanulnak, vállalkozási ismereteket szereznek. – Ez a közepesen jó megoldás.
  3. A támogatás harmadik szintje – a legmagasabb szint: amikor a fejlesztést végrehajtó hosszú távra gondolkodik. Amíg az első szintű segélyezés egy hónapra gondolkodik előre, a második szint 2-3 hónapra gondolkodik előre, addig a harmadik szint évekre vagy évtizedekre. A fenti bölcsőde/óvoda nyitós példa évtizedekre gondolkodik előre, mert így a nők nem kényszerülnek arra, hogy 4-6 évig otthon maradjanak és a nők következő generációi sem kényszerülnek erre, ha van meló, el tudnak helyezkedni. (Óvoda/bölcsőde nyitása után) Jöhet a második példa: az Autonómia Alapítvány nem állatokat osztogat, hanem vetőmagokat és hozzá mezőgazdasági ismereteket. A támogatottak, a kapott pénzből vetőmagokat vehetnek és az Autonómia Alapítvány segít nekik a szükséges mezőgazdasági ismeretek elsajátításában. A vetőmagokra évente kapnak újabb összeget. Ezzel évekre biztosítják a konyhakert programjukkal, hogy minden résztvevő család évente akár több száz kilogramm élelmiszert is meg tud termelni, egyrészt ezzel biztosítva a saját élelmezésüket, másrészt fölösleg termelésével kisebb mértékben a piacra is tudnak termelni.

óvoda kindergarden szakmaiság és demokrácia pártja vidékfejlesztés    konyhakert GARDENS Kitchen szakmaiság és demokrácia pártja

Ez nekünk, mint pártnak miért fontos? 

Mielőtt rátérnénk: Támogatom őket, miért ne?

Az Autonómia Alapítvány kulcsfontosságú területfejlesztési tapasztalatokkal rendelkezik, amivel úgy rendbe tudjuk pakolni az országot, mint a huzat. Egyrészt ezt csinálják 30 éve. Másrészt mindenfajta településen kipróbálták már magukat: mezőgazdasági településeken, turizmusra hajtó településeken, ipari településeken, ezeket vegyítő településeken. Harmadrészt tisztességesen bánnak a rájuk bízott pénzzel, amit az országos politikában még egyszer sem láttunk. Negyedszer: a szervezetük rendkívül hatékony, mert amíg a magyar állam megmaradt parancsolgató, uralkodó szervezetnek, addig ők 30 éve fejlesztik magukat, hogy még pontosabban tudjanak igazodni az ország valódi igényeihez. Mi pedig igyekszünk tőlük a lehető legtöbbet tanulni.

Eddig nem akartam ilyenre pénzt adni, de meggondoltam magam, mégis támogatom az Autonómiát!

Ha … köszönjük!

szakmaiság és demokrácia pártja hatékonyság minőség

 

De, mivel mi politikai szervezet vagyunk (ellentétben az Autonómiával, ami civil szervezet), így nekünk több lehetőségünk van. Az Önök támogatásával, kormányon igazán nagy összegből tudunk ilyet támogatni. A magyar állam éves költségvetése 40,000 (negyvenezer) milliárd Ft. Természetesen kell más témakörre is (szex, drogok, rock and roll), de az állami központi költségvetésből a hármas szintű segélyezést évente 200 milliárdos összegből tudjuk támogatni. Plusz ebbe vonjuk bele a vidéki közmunkásokat a bérükkel együtt és a munkanélkülieket is.

Ebből mit lehet összehozni?

Mi hoz igazán nagy pénzt? Ha nem csak létrehozzák az alapanyagokat, hanem fel is dolgozzák, mert a feldolgozott termékeket sokkal magasabb áron lehet eladni. Mi a másik dolog, ami sok pénzt hoz? A marketing ismeretek.  

Az évente 200 milliárd Ft állami támogatásból:

A helyiek a közös vállalkozásban előállított élelmiszereket is feldolgozzák. Például a helyiek almát termelnek, kormányon segítünk egy helyi konzervgyár felállításában, amelyet a helyiek tulajdonába adjuk, ezzel 100%-ig érdekelté válnak az üzletben. A konzervgyár almából konzervalmát, azaz feldolgozott terméket állít elő. Ennek eladása sokkal több pénzt hoz a közösség számára. A helyi konzervgyár további munkahelyeket teremt.

Ez egy olyan típusú támogatás, amely nagyobb összeget igényel. Viszont vidéki emberek ezrei tudják magas áron eladni termékeiket. Ezután már nem lesz szükségük támogatásra.

hatékonyság vállalkozás vidékfejlesztés szakmaiság és demokrácia pártja

Ehhez több dologra van szükség: 1.) oktatás: mezőgazdasági ismeretek, termelési képzés, online értékesítési képzés (marketing). 2.) Be kell szerezni néhány szállítójárművet. 3.) Napelem kell az ingyenes villamosenergiához. Ez a fajta segítség nemcsak egyéni szinten, nem csak települési szinten segít, hanem 10-20 vidéki települést is jelentősen vagyonosabbá tesz. A kormánynak így évente kell segítenie, nem havonta. Ez ezerszer eredményesebb, már csak azért is, mert üzletileg fenntartható, amíg a szimpla havi segélyezés a szimpla kreténséggel egyenlő.

(Ha van a környéken már működő konzervgyár, akkor abba az állam bevásárolja magát, és a megvásárolt részvénycsomagot adja át a helyi munkások magántulajdonába, ezzel részvényessé, tehát 100%-ig érdekelté téve őket a munkában.)

Várható bérek: eddig közmunkásként 50 ezer Ft alatt kaptak, az üzleti szférában az átlagbér ennek a négyszerese. Ebbe a szférába toljuk át a vidéki közmunkásokat és munkanélkülieket.

Egyetlen esetben támogatunk havi segélyezést: otthonápolás esetében. A súlyosan beteg családtaggal rendelkező családok kétharmada nyomorban él. Ez közel 100,000 családot jelent, akik esetében elfogadjuk, hogy nem tudjuk őket a fenti módon aktivizálni. A fenti módon a vidéki közmunkásokat és munkanélkülieket becsatornázzuk az üzleti életbe. Ezzel csökken a segélyezettek száma. Ugyanez utat nyit arra, hogy akik beteg családtagot ápolnak, lényegesen több pénzt kapjanak, ne kelljen nyomorban élniük. 

Addig is támogatom az Autonómia Alapítványt

 

Megosztom...