rendőrség, bíróság, ügyészség, nav - szakmai önkormányzatiság - szakmaiság és demokrácia pártja

Ami miatt a „Szakmaiság” szó belekerült a pártunk nevébe

Önkormányzatiságot adunk azon állami szakmáknak, amikhez nem kell a politika:

– Bíróság: a bírók fogják megválasztani a legfelsőbb bírót (nem a parlament mint 1990 óta)

– Ügyészség: az ügyészek fogják megválasztani a legfőbb ügyészt (nem a parlament mint 1990 óta)

– Rendőrség: a rendőrök fogják megválasztani az országos rendőr főkapitányt (nem a parlament mint 1990 óta)

– NAV: két fele a Vám- és Pénzügyőrség és az adóhatóság (volt APEH) alkalmazottai külön-külön megválasztják a saját szervezeteik vezetőjét (nem a kormány mint 1990 óta)

– Állami Számvevőszék: nevű szervezet alkalmazottai fogják megválasztani a szervezetük vezetőjét (nem a parlament mint 1990 óta)

– Alkotmánybíróság: tagjait közös kinevezéssel fogják megválasztani a következők: Állami Számvevőszék elnöke, legfőbb ügyész, legfelsőbb bíró, külön az egész bírói testület, az adóhatóság elnöke, Rendőrség vezetője, Európai Unió Bíróságának felkért bírái és az Egyesült Nemzetek Szervezetének hágai Nemzetközi Bíróságának felkért bírái

– Médiahatóság: tagjait is úgy fogják megválasztani, mint az alkotmánybírákat, csak az EU és az ENSZ bírái nem szavazhatnak, így lesz hat tagja, akik megválasztják a médiahatóság elnökét

Minden eddig felsorolt szervezetben nemzetközi átfésülést rendelünk el, hogy külsősök mérlegeljék, ki keveredett bele gyanús ügyekbe vagy kinek lehetnek politikai kapcsolatai, őket mind kötelezően eltávolítják (pl.: a rendőrséget a japán rendőrségtől kapott szakemberek átvizsgálják). De a most következő szervezet teljes szakmai állományát menesztjük:

– Közmédia/állami sajtó: az Újságírók Nemzetközi Szövetségét felkérjük, hogy maximum fél éven belül töltsék fel független újságírókkal a közmédiát. Miután ez megvolt: minden közszolgálati rádió/tévé, minden szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársa szavaz a munkahelye vezetőjéről (így jön létre az önkormányzatiságuk).

 

Ezek voltak a hatalmi ágak, amik leválnak a politikai irányítás alól, most következzen a többi állami szakma, ami önkormányzatiságot kap

– Kulturális szakma (művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi intézmények): felettes minisztérium itt is megszűnik, Kulturális Ágazati Érdekegyeztető Tanács veszi át a minisztérium feladatait. Intézményvezetőik kinevezése: a kulturális intézmények intézményvezetőit az ott dolgozók pályáztatás útján választják meg, VAGY a Kulturális Ágazati Érdekegyeztető Tanács nevezi ki a kulturális intézmények vezetőit, VAGY az egy ágazatban dolgozók közösen választják meg az ágazatuk intézményeinek vezetőit (pl.: az összes színház minden dolgozója együtt a színházak vezetőit). – Ezekből melyiket választják, erről szabadon dönthetnek.

– Büntetés-Végrehajtás: szakma dönt, hogy milyen módon függetlenedik a politikától: az intézményvezetőket nyilvános pályáztatás útján, azon intézményben dolgozó erőszakszervezet tagjai válasszák meg és az alkalmazottak nevezik ki a szakma közös vezetőjét is, VAGY megválasztja a szakma a közös vezetőjét és ő nevezi ki az intézményvezetőket

kultura konyvtar büntetésvegrehajtas mentok OMSZ szakmaisag es demokracia partja

– Katasztrófavédelem: ha a tűzoltók, mentősök és a meteorológusok szeretnék, kaphatnak önálló önkormányzatiságot (ez a három szakma a Katasztrófavédelem alá van rendelve). Erről döntenek az első szavazás alkalmával. Utána a Katasztrófavédelemnél dolgozók megválasztják a szervezetük vezetőjét. Ha a mentősök/tűzoltók/meteorológusok úgy döntenek, hogy kiválnak, akkor ők már a saját vezetőjükre szavaznak. Így akár négy szakmai is önkormányzatisággal működhet tovább, ha a kiválás mellett döntenek.

– Egészségügy: az egészségügy alkalmazottai fogják megválasztani az egészségügy vezetőjét (nem a kormány mint 1990 óta) az állami egészségügyi intézményekben dolgozók szavaznak az adott intézmény vezetőjéről és ugyanezekben az intézményekben dolgozók választják meg az egészségügy vezetőjét is

– Szociális szakma: a Szociális szakma ma széttagolt, úgyhogy országos szintre rendeződik, és önkormányzatiságot kap Szociális Igazgatás néven

– Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség kiválik ezen intézményeket elnyomó szervezetekből és mindkét intézmény önálló önkormányzatiságot kap (infó: a fogyasztóvédelem ellenőrzi a boltok élelmiszereit, a munkavédelem a társadalom munkakörülményeit)

– Környezetvédelmi Igazgatás: a Vidékfejlesztési Minisztériumnak a volt Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium része önkormányzatiságot kap és ügynökséggé alakul. Az ott dolgozó, szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársak szavazhatnak az ügynökség vezetőjéről

– Gazdasági Versenyhivatal: az alkalmazottai fogják kinevezni a hivatal vezetőjét (a hatalmi ágakon kívül a Környezetvédelmi Igazgatásban, Nemzeti Bankban és itt a GVH-ban lesz nemzetközi átfésülés)

– Magyar Nemzeti Bank: nemzetközi átfésülés után az alkalmazottak fogják megválasztani az MNB elnökét. 

– Központi Statisztikai Hivatal: az alkalmazottai fogják megválasztani a hivatal vezetőjét (nem a kormány mint 1990 óta)

– Magyar Posta: a Magyar Posta alkalmazottai fogják megválasztani a Magyar Posta vezetőjét

egészsegugy szacialis szakma oktatas kornyezetvedelem KSH magyar posta szakmaisag es demokracia parja

– Oktatás: a postának van 30,000 alkalmazottja, az állami egészségügynek 100,000 alkalmazottja, az oktatásnak 200,000 alkalmazottja és hozzájuk kapcsolódik 1,5 millió diák. Ezért is az oktatás lesz az egyetlen szervezet, ami késleltetve kapja meg az önkormányzatiságát és mert előtte szinte az egész tananyagot használhatóra kell cserélni. Az oktatás 3 év után kapja meg az önkormányzatiságot. A tantárgyanként felépülő általános iskolai és középiskolai közös vezetőség így fog kinézni amihez bevonunk külső kontrollt is a szervezetbe: Oktatási Bizottságok lesznek a tárgyanként felépülő vezetőség:

oktatas onkormanyzatisaga Szakmaisag es demokracia partja

A felsőoktatás, az óvodák és bölcsődék külön-külön saját önkormányzatiságot kapnak. 

Az oktatás önkormányzatisága után a politikusok nem nevezhetnek ki semmilyen oktatási intézményvezetőt és a kapcsolódó minisztérium is megszűnik, hogy az összes többi önkormányzatiságot szerző szakmánál.

– Magyar Tudományos Akadémia: önkormányzatisága helyreáll és a munkájuk nyilvánossá válik

– Hivatásos sport: minden hivatásos sportoló (aki a sportolásból él) és az edzők, megválasztják a saját sportáguk vezetőjét. A sportágak vezetői fognak közösen dönteni a sportra adott minden állami támogatás szétosztásáról. Minden pénzzel teljes körű és nyilvános elszámolással tartoznak.

– Országos Választási Bizottság (OVB): önkormányzatiságot kapott szakmák választásait az OVB bonyolítja majd le. Az összes önkormányzatiságot kapott szerv minden alkalmazottja fogja megválasztani az OVB tagjait, az OVB tagjai pedig az OVB elnökét.

Szakmaiság és Demokrácia Pártja szakmák önkormányzatisága

A szakmaiság köre ezzel jön létre az államon belül. Plusz a közös kinevezés erős garancia a tiszta országgyűlési és önkormányzati választásokra is (ezeket is az OVB szervezi)

 

Politika kezén marad: Külügy, hadügy, pénzügy

Sorkatonaság szükséges? Mire jó? Érvek és ellenérvek

Mely minisztériumok szűnnek meg hatalomra kerülésünknél?

 

Pártunk programjának további fő elemei:

Állami nyilvánosság maximalizálása

 

Politikusi kiváltságokkal mi lesz

 

Sajtó demokratikus átalakítása

 

Mezőgazdaság reformja

 

Munka törvénykönyvének módosítása

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy az 1990-es rendszerváltás elsősorban üzleti változásokat hozott, ez is egy rendszerváltás lesz, de ez főleg politikai téren hoz mély reformokat.

 

Igazgatási reformunkról 4 cikk:

Igazgatási rendszer reformja – Új alapok

Önkormányzatok összevonása – politikusok száma csökken

8 szintű igazgatási rendszerből 2 szint marad

Korrupció elleni lépések az igazgatásban

 

Nemzetiségi kisebbségek helyzetének rendezése

Nemzeti kisebbségekről szóló törvény módosítása

 

Büntetőtörvénykönyv (Btk.) reformja

Büntetőtörvénykönyv reformja

 

Pártunk oktatási reformja

Hazai oktatás problémái

A többi hamarosan feltöltésre kerül!!

 

Pártunk egészségügyi reformja

Egészségügy reformja

Megosztom...