Mi alapozza meg az emberi agressziót a keresztény és a muzulmán vallás mert az egyistenhit különösen erős intoleranciát gyárt

Mi alapozza meg az emberi agressziót?

Milyen hatása van az emberi agresszióra a vallásoknak?

Ha csak a keresztény vallás történelmét nézzük: a keresztény vallást két okból üldözték megalapítása után: először is, a keresztény vallás megkérdőjelezte a hatalmon lévőket. Másrészt azért is üldözték, mert egyistenhites, tehát intoleráns a többi vallással (ha egy többistenhites vallásúnak azt állítják, hogy vannak még egyéb istenek, azt könnyen elfogadhatja, de ha egy egyistenhites vallású kap egy olyan állítást, hogy léteznek más istenek, akkor egy világ dől össze). Nem véletlen, hogy a világtörténelemben a legtöbb háború a keresztény vallású területekhez köthető, a második legtöbb háború a muzulmán vallású területekhez.

Időszámítás után 380-ra a keresztény vallás került hatalomra a Római Birodalmon belül.

 1. A keresztények onnantól kezdve üldözték, és lemészárolták az eredeti római vallás híveit.
 2. Utána lemészároltak a zsidók közül is annyit, amennyit bírtak (még az egységes Római Birodalom keretein belül).
 3. Ezzel párhuzamosan a keresztények erőszakkal kényszerítették az ősi európai „barbár vallások” követőit (Germánia, Gallia stb), hogy térjenek át.
 4. A 400-as évektől már egyre inkább totális hatalma volt Európa jelentős részén a keresztény vallásnak, úgyhogy a keresztény vallásúak ezután egymást kezdték el gyilkolni.
 5. A Nyugat-Római Birodalom bukása után a keresztények továbbra is, főleg egymást ölték és a külső támadásoktól védekeztek: északról a vikingek, délről a muzulmánok, keletről a magyarok (ezek a külső támadások 970-980 környékére eltűntek). Amint összeszedte magát a keresztény Európa, megindultak a keresztes hadjáratok a Közel-Keletre, ami háborús és emberiség ellenes bűncselekményeket hozott (1095-1291).
 6. Utána jött a gyarmatosítás az 1400-as évektől és az ezzel járó erőszakos térítések, tömeggyilkosságok. Mind, megint keresztényektől. A gyarmatosítás az 1960-as évekig tartott (lényegében, bár a portugál gyarmatbirodalom csak 1975-re szűnt meg Afrikában). – Sok évszázados erőszak és elnyomás kötődik a keresztény országokhoz és azok templomba járó, keresztény lakosságához.
 7. Az 1500-as években megindult a reformáció, aminek a keretében a keresztények megint egymást mészárolták, akkor őrjöngéses jelleggel.
 8. Az 1700-as évek magával hozta a felvilágosodást. A felvilágosodás magával hozta a keresztény egyházak általános meggyengülését, a központi politikai hatalomból való fokozatos kiszorulásukat és az erősödő vallástalanságot.
 9. Az 1900-as években, a keresztény egyházak teljes vállszélességgel beálltak az első világháború mögé. Az oroszokat azzal etette a görögkeleti egyház, hogy ők keresztes lovagok, akik szent háborúba mennek (1914-től kezdve). „Majd, minden gyilkosság meg lesz nekik bocsátva.” A nyugati oldalon a katolikus egyház és az anglikán egyház állította, hogy a nyugati katonák keresztes lovagok és szent célért gyilkolnak. Az anglikán egyház vezetője a németek teljes kiirtására szólította fel az angolokat. A keresztény egyházak Németországban és a Monarchiában is keresztes háborút hirdettek (a nyugatiak és az oroszok ellen). 1918-ra elege lett Európa lakosságának a keresztény egyházakból és azok erkölcsiséget megszüntető hatásából. Utána már gyors hanyatlásnak indult a keresztény eszme és a templomba járás a mai napig fokozatosan csökken.
 10. A második világháború legeszelősebb fejezete a zsidók végső lemészárlásának kísérlete azokra a berögződésekre épült, amiket minden templomba járó hallott Európában, hogy a zsidók ilyen és olyan gonoszak. – Fontos tanulság: a tömeggyilkosságnak a tolerancia az ellentéte.
 11. A hidegháború időszakában a keresztény egyházak a kommunizmus miatt veszélyben érezték önmagukat Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban, úgyhogy az egyház széles körben tüzelte a hidegháború nyugati szereplőit a Szovjetunió és szövetségesei ellen.
 12. A sztálini időszakban megölték az orosz pravoszláv egyház (keleti keresztény egyház) papságának jelentős részét. Sztálin után viszont lépésről lépésre felerősödött a pravoszláv egyház és 1991-től már indult is a Szovjetunió területét visszakövetelő gondolkodás (vallási alapon is). Úgyhogy a Putyin-féle orosz konfliktusokban a keleti keresztény egyház folyamatos támogatóként vesz részt Putyin oldalán.

A keresztény vallás nem csak hogy nem tudta megakadályozni az emberi agressziót, de generálja is a háborúkat, polgárháborúkat, népirtásokat. A muzulmán vallás szintén egyistenhites és (emiatt is) szintén konfliktusgeneráló. Észak-Európa nagyfokú vallástalansága rámutat, hogy a vallásosság hiánya békés társadalmakat tart fent. A vallásosság sokkal inkább az őrületet alapozza meg, mint a békés társadalmi együttélést. Azok a társadalmak, ahol még mindig erősek az egyházak/tömeges a vallásosság, mint Oroszország, Irán, Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok, ezekben az országokban az emberi őrület gyorsan tud fokozódni, hiszen ha az egyház rábólint az erőszakra, akkor az erkölcsök megszűnnek létezni.

Hogy néz ki az emberi erkölcsök megszűnése? Tömegek egyszerre mitől válnak „erkölcstelenné”, például gyilkossá? Ha az emberek tömege például az erkölcseit a Katolikus Egyház tanításaira építi fel, és egyszer csak azt mondja az egyház, hogy: Öld meg őt és őt és őt!” Ilyen esetben rengetegen nem tudják megfordítani magukban a helyzetet és saját belső erkölcsi gátakra támaszkodni. Mivel Európában töredékére csökkent a templomba járók száma (Magyarországon 7%) és az egyházak hatalmának nagy része elpárolgott, így ma a muzulmán vallású területeken lehet ezt az őrületet tisztán megfigyelni. Jó példa erre a Mohamed karikatúrák közlése egy francia lapban. A karikatúrák közlésére válasz egy sorozatgyilkosság volt a szerkesztőséggel szemben és gyújtogatásokba / verekedésekbe torkolló tüntetések a muzulmán országokban. Ráadásul a muzulmán papság kikérte magának Mohamed ábrázolást. Rengeteg ember számára ez azt jelentette, hogy az erkölcseik alapját adó muzulmán filozófia vallási vezetői megszüntették az erkölcsöket. Jónéhányan hamar eljutottak a gyilkosságokig és utána ezeket az embereket a hatalmon lévők és az őrjöngő tömegek hősként ünnepelték. A vallási vezetőknek, amikor éppen ez az érdekük megteszik és kész a tragédia.

Svédország békéje is azért inog az elmúlt években, mert a muzulmán közösség jelentős létszámú lett. És soha senki nem szűrte a bevándorlókat azon az alapon, hogy komolyan gondolják-e a vallásosságot vagy sem. Így, hogy rengeteg bevándorló komolyan gondolja ezt az őrületet, hamar elszabadulnak az indulatok. A svédek legyőzték a keresztény vallás hatását, most egy másik egyistenhites őrületgeneráló vallással néznek szembe.

Józan paraszti ésszel már megfogalmazták ezt: „Ha békét akarsz a családodban, sose hozd fel a vallást vagy a politikát.” Egy következő cikkünkben a politika őrületgeneráló hatásáról lesz szó és arról, hogyan lehet a politika őrületgenerálását minimalizálni.

Források

https://www.mafab.hu/movies/agora-33480.html – életrajzi film

Rengeteg forrást használó angol verzió: https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic%E2%80%93Eastern_Orthodox_relations

Itt már részben keresztények gyilkolták egymást:

Rengeteg forrást használó angol verzió: https://en.wikipedia.org/wiki/Ostrogoths

Rengeteg forrást használó angol verzió: https://en.wikipedia.org/wiki/Francia

Rengeteg forrást használó angol verzió: https://en.wikipedia.org/wiki/Crusades

https://carnegieendowment.org/politika/88916

https://www.theosthinktank.co.uk/comment/2022/02/16/essay-on-vladimir-putin

Megosztom...